Drygt 50 spelbolag har ansökt om svensk licens

Fler än 50 olika spelbolag, främst utländska sådana, har ansökt om att få erhålla spellicens i samband med den kommande omregleringen av den svenska spelmarknaden. Detta innebär att de flesta bolag med ambitioner att verka på marknaden nu har skickat in sina ansökningar.

My Hamrén, Lotteriinspektionens pressansvarige: “De allra flesta bör ha kommit in nu.”

Den utredning som tillsattes inför den kommande förändringen av spellagstiftningen kom fram till slutsatsen att cirka 50 till 70 spelbolag borde ansöka om svensk licens. Denna beräkning gjordes med bakgrund av utländska regleringar. Efter att 54 ansökningar nu har hamnat på Lotteriinspektionens bord tros nu de flesta potentiella erhållare av spellicenser ha ansökt. De allra flesta av dessa aktörer känns igen från all spelreklam som numera rullar i radio och tv.

Till stor del utländska aktörer som ansökt

Inte oväntat är det framför allt utländska spelbolag som återfinns på listan över de aktörer som har lämnat in sin ansökan om licens till Lotteriinspektionen, som är den myndighet som hanterar denna process. Även de svenska jättarna Svenska Spel och ATG tillhör förstås spekulanterna. Enligt Lotteriinspektionens My Hamrén rör det sig om spelbolag som vill bedriva vadhållning och casinospel på nätet samt diverse kombinationer av vadhållning och spel på nätet.

Efter årsskiftet, den 1 januari 2019, kommer den svenska spelmarknaden att förändras i grunden. Till exempel har ATG tidigare, åtminstone i teorin, haft monopol på hästsport, men nu vill även Unibet ge sig in i matchen. På samma sätt vill Svenska Spel nu försöka roffa åt sig en del av den kaka som tidigare har varit förbehållen de utländska bolag som tillhandahåller casinospel på nätet. Detta trots att dessa ofta har kritiserats av olika föreningar för spelmissbrukare.

Bråda tider för Lotteriinspektionen

En ansökan till Lotteriinspektionen kan ofta röra olika slags spel, vilket gör att antalet webbsajter och spel som är aktuella är betydligt fler än 54 till antalet. Uppskattningsvis rör det sig snarare om drygt 100 st, men Lotteriinspektionen har i dagsläget ingen tydligt översiktsbild över detta.

I början av november månad beräknas myndigheten börja tillkännage de första, historiska tillstånden som godkänts. Myndighetens arbete går för tillfället till stor del ut på att begära in kompletterande handlingar då många ansökningar hittills varit ofullständiga. Det är bråda tider för Lotteriinspektionen att hinna behandla alla ansökningar då den nya spellagen ska börja gälla från och med den 1 januari. Och den spelmarknad som myndigheten har att reglera bara fortsätter att växa.

Under första sex månaderna i år ökade spelandet med 1,5 procent. Det kanske låter som en i sammanhanget relativt blygsam siffra, men faktum är att denna ökning motsvarar hela 11,2 miljarder kronor efter vinstutbetalningar. Detta jämfört med samma tidsperiod under 2018. Det är framför allt de utländska spelbolagen, vilka ofta huserar på Malta, som står för denna ökning. Dessa aktörers gemensamma marknadsandel uppgår i dagsläget till cirka 27 procent.